Hvem er vi - Mjørkadalur

Gå til indhold

Hoved menu:

Om Flyvestation Torshavns tilblivelse og afslutning
- og KP Levinsens ihærdige arbejde for en forening

Om Flyvestation Tórshavn
Forhandlinger i 1959, mellem Danmark og Nato, resulterede i etableringen af radarstationen på Færøerne.
Radarinstallationerne blev placeret på toppen af fjeldet Sornfelli i en højde af 749 meter og ca. 15 km. nordvest for Tóshavn, hvorimod de administrative dele, her under indkvarterings facilieter, blev bygget i 250 meters højde på Sornfellis østside der skråner ned til Kaldbaksfjørdur. Med en 6 km. bjergvej, hvoraf de 3,6 km. er serpentinevej, blev det administrative område forbundet med det operative område, hvor radarantennerne drejer rundt.
Under betegnelsen Flyverdetachement 605, senere blevet benævnt Flyvestation Tórshavn og Eskadrille 605, blev stationen meldt operativ 16. august 1963.
Som en del af det samlede kompleks, etableredes i 1962 på et fladt plateau ved fjeldets nordside ca. 100 meter under fjeldtoppen, en NATO Forward Scatter radiostation. Stationen blev lukket i 1992 som forældet og blev fjernet helt i 1995.
Vejen fra Tórshavn til Mjørkadalur blev etableret ved bygningen af flyvestationen og var ejet af NATO frem til 1966, da ansvar og vedligeholdelse endelig blev overdraget det Færøske Landsstyre. Efterfølgende blev vejen udbygget og forlænget, sådan at den kom til at fungere som hovedfærselsåre i samfærdslen mellem Tórshavn, lufthavnen på Vágar og de nordlige øer. De senere år er den dog blevet reduceret til mest at bære lokal trafik. Fjerntrafikken går gennem tunnelen, der forbinder Kalbaksfjørdur og Kollafjørdur uden om det fjeldområde, hvor Flyvestation Tórshavn er beliggende.

Ved indgåelsen af "Aftale af 25. maj 1999 om Forsvarets ordning 2000-2004" blev det besluttet, at Flyvestation Tórshavn og Færøernes Kommando skal sammenlægges til én myndighed. Den 31. december 2000 nedlagdes således de to myndigheder og den 1. januar 2001 oprettedes den nye niveau ll myndighed, som benævnes Færøernes Kommando, eller FRK.
Nu er der så helt lukket ned i Mjørkadalur. FRK blev pr. 31. oktober 2012 fusioneret med Grønlands Kommando til Arktisk Kommando, der ligger i Nuuk.

Om foreningens tilblivelse
Efter nogle år lavede velfærdstjenesten i 1970 en undersøgelse af muligheden for at oprette en forening af tidligere tjenestegørende personel ved enheden.
En stor del, af især tidligere værnepligtige, reagerede positivt på velfærdstjenestens henvendelse. Men nogen bred tilslutning syntes ideen ikke at have den gang. Dette sammenholt med store vanskeligheder af organisatorisk art, har medført at ideen nu er endelig skrinlagt, hed det i velfærdstjenestens meddelelse.
Ønsket om at danne en soldaterforening for tidligere og nuværende tjenestegørende på det der den gang hed Flyvestation Tòrshavn, døde dog aldrig ud og efter nogle år blev der indkaldt til stiftende generalforsamling den 30. juli 1977 og Soldaterforeningen Mjørkadalur var en realitet.
Soldaterforeningens formål er, at bevare kontakten med tidligere personel på Flyvestation Tórshavn.
Der afholdes generalforsamling een gang årligt, med en efterfølgende festmiddag.


 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu